Kim jesteśmy?

Choć́ nasza nazwa może kojarzyć́ się̨ jednoznacznie, to zajmujemy się̨ czymś́ więcej niż̇ tylko usuwaniem graffiti. Tak naprawdę̨ robimy wszystko co jest konieczne aby przywrócić́ ściany, mury, ogrodzenia, elewacje itp. powierzchnie do ich pierwotnego stanu. Nie tylko usuwamy graffiti, ale również̇ myjemy, tynkujemy, malujemy i zabezpieczamy. Jesteśmy naprawdę̨ skuteczni. Nasze zespoły wyposażone są w agregaty prądotwórcze, podnośniki, drabiny, 800-litrowe zbiorniki z wodą, nagrzewnice, myjki wysokociśnieniowe, oświetlenie do prac nocnych oraz komplet chemii do wszystkich rodzajów powierzchni. Czyni to z nich jednostki samodzielne, niezależne od czynników zewnętrznych. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć́ koszty ponoszone przez zleceniodawcę̨ oraz nie ogranicza miejsc, w których mogą̨ być́ wykonywane prace.

Dbamy o środowisko

Opieramy się̨ na sprawdzonych metodach i bezpiecznych, biodegradowalnych środkach chemicznych, stosowanych w 30 europejskich krajach. Preparaty spełniają̨ wymogi certyfikatu normy środowiskowej, atestu PZH oraz konserwatorów zabytków. Naszą szeroką wiedzę merytoryczną w tym zakresie w ciągu ostatnich lat wzbogaciliśmy doświadczeniem zdobytym dzięki licznym zleceniom w całej Polsce.

Dbamy o naszych Klientów

Od lat utrzymujemy wysoki poziom usług oraz stałe, niskie ceny. Ułatwiamy tym samym naszym Klientom precyzyjne planowanie budżetów, bez ryzyka niespodziewanej podwyżki. Jako jedyni w branży od początku działalności zapewniamy wszystkim Klientom bezpłatny dojazd do miejsca wykonania zlecenia.

Dbamy o Państwa Klientów i Lokatorów

Wielokrotnie podczas wykonywania naszych prac spotykaliśmy się̨ z przejawami sympatii ze strony mieszkańców. Dlatego sami wiemy, że ludziom nie jest obojętne w jakiej okolicy mieszkają̨. Mamy świadomość́ i przekonanie co do tego, że świadcząc nasze usługi poprawiamy samopoczucie i komfort życia wielu osób. Zadbane i odnowione budynki świadczą̨ o okolicy i przekładają̨ się̨ na jej atrakcyjność́, a co za tym idzie również̇ na ceny wynajmu i sprzedaży nieruchomości. 

.